HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH THPT

Kế hoạch

Kế hoạch

Căn cứ công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014; Căn cứ công văn 467 /SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 8 năm 2013 của sở GD&ĐT V/v triển khai cuộc thi KHKT dành cho HS ; Căn cứ công văn 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014; Trường THPT Trần Nhật Duật hướng dẫn nghiên cứu KHKT cho học sinh như sau:


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   /HD-TND                Yên Bái, ngày 25 tháng 8  năm 2013
V/v: Triển khai cuộc thi KHKT dành cho HS  


               HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO
                                                  HỌC SINH THPT

 
Căn cứ công văn số 4241/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật  (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014; Căn cứ công văn 467 /SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 8  năm 2013 của sở GD&ĐT V/v triển khai cuộc thi KHKT dành cho HS ; Căn cứ công văn 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8  năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014; Trường THPT Trần Nhật Duật  hướng dẫn nghiên cứu KHKT cho học sinh như sau:
I. Mục đích
- Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, rèn kỹ năng nghiên cứu tư duy khoa học cho học sinh; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình;
II. Nội dung
1. Hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT
- Giáo viên các bộ môn phổ biến nội dung nghiên cứu khoa học tới tất cả các học sinh. Phát động và cho học sinh đăng ký tham gia nghiên cứu khoa học ở các bộ môn theo sự yêu thích môn học của  từng học sinh.
- Nhóm giáo viên và  học sinh đăng ký nghiên cứu cùng thảo luận, lựa chọn thống nhất lĩnh vực nghiên cứu.
- Giáo viên có trách nhiệm hướng dẫn học sinh cách thức nghiên cứu KHKT và định hướng đúng hướng nghiên cứu cho học sinh. Hỗ trợ, động viên học sinh khi cần thiết trong quá trình nghiên cứu KHKT.
- Giáo viên cung cấp tài liệu và giúp học sinh tìm tài liệu cho nghiên cứu. 
2. Tham dự các kỳ thi
Mỗi bộ môn tuyển chọn 1 hoặc vài kết quả nghiên cứu khoa học của cá nhân học sinh hoặc nhóm ( không quá 3 học sinh ) tham gia dự thi cấp trường. Từ đó nhà trường tiếp tục tuyển chọn những sản phẩm nghiên cứu kết quả xuất sắc đưa dự thi cấp tỉnh và cấp quốc gia ( cấp quốc gia được tổ chức tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 21/2/2014 đến ngày 23/2/2014).
Dự kiến tuyển chọn sản phẩm (dự án) nghiên cứu cấp trường vào tháng 12/2013
+ Hồ sơ dự án dự thi bao gồm: Phiếu phê duyệt dự án; Báo cáo kết quả nghiên cứu; Phiếu xác nhận của người hướng dẫn nghiên cứu; Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có); Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có); Phiếu dự án tiếp tục (nếu có).
CÁC LĨNH VỰC CỦA CUỘC THI KHKT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
(Kèm theo Thông tư  số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TT Nhóm lĩnh vực Các lĩnh vực cụ thể

1
 
Khoa học động vật Phát triển; Sinh thái; Di truyền; Chăn nuôi; Bệnh lý học; Sinh lý học; Phân loại học; Lĩnh vực khác

2
 
Khoa học xã hội và hành vi Tâm lý học Phát triển và lâm sàng; Tâm lý học nhận thức; Tâm lý học; Xã hội học; lĩnh vực khác

3
 
Hoá sinh Hoá sinh tổng hợp; Trao đổi chất; Hoá sinh cấu trúc; Lĩnh vực khác

4
 
Sinh học tế bào và Phân tử Sinh học tế bào; Di truyền tế bào và phân tử; Hệ miễn dịch; Sinh học phân tử; Lĩnh vực khác

5
 
Hoá học Hoá học phân tích; Hoá học vô cơ; Hoá học hữu cơ; Hoá học vật chất; Hoá học tổng hợp; Lĩnh vực khác

6
 
Khoa học máy tính Thuật toán, Cơ sở dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Hệ thống thông tin; Khoa học điện toán, Đồ hoạ máy tính; Lập trình phần mềm, Ngôn ngữ lập trình; Hệ thống máy tính, Hệ điều hành; Lĩnh vực khác

7
 
Khoa học Trái đất và hành tinh Khí tượng học, Thời tiết; Địa hoá học, Khoáng vật học; Cổ sinh vật học; Địa vật lý; Khoa học hành tinh; Kiến tạo địa chất; Lĩnh vực khác

8
 
Kỹ thuật: Vật liệu và công nghệ sinh học Công nghệ sinh học; Dự án xây dựng; Cơ khí hoá chất; Cơ khí công nghiệp, chế xuất;Cơ khí vật liệu;Lĩnh vực khác

9
 
Kỹ thuật: Kỹ thuật điện và cơ khí Kỹ thuật điện, Kỹ thuật máy tính, Kiểm soát; Cơ khí; Nhiệt động lực học, Năng lượng mặt trời; Rô-bốt; Lĩnh vực khác

10
 
Năng lượng và vận tải Hàng không và kỹ thuật hàng không, Khí động lực học; Năng lượng thay thế; Năng lượng hoá thạch; Phát triển phương tiện; Năng lượng tái sinh; Lĩnh vực khác

11
 
Khoa học môi trường Ô nhiễm không khí và chất lượng không khí; Ô nhiễm đất và chất lượng đất; Ô nhiễm nguồn nước và chất lượng nước; Lĩnh vực khác

12
 
Quản lý môi trường Khôi phục sinh thái; quản lý hệ sinh thái; Kỹ thuật môi trường; Quản lý nguồn tài nguyên đất, Lâm nghiệp; Tái chế, Quản lý chất thải; Lĩnh vực khác

13
 
Toán học Đại số học; Phân tích; Toán học ứng dụng; Hình học; Xác suất và Thống kê; Lĩnh vực khác

14
 
Y khoa và khoa học sức khoẻ Chẩn đoán bệnh và chữa bệnh; Dịch tễ học; Di truyền học; Sinh học Phân tử; Sinh lý học và Bệnh lý học; Lĩnh vực khác

15
 
Vi trùng học Kháng sinh, Thuốc chống vi trùng; Nghiên cứu vi khuẩn; Di truyền vi khuẩn; Siêu vi khuẩn học; Lĩnh vực khác

16
 
Vật lý và thiên văn học Thiên văn học; Nguyên tử, Phân từ, Chất rắn; Vật lý sinh học; Thiết bị đo đạc và điện tử; Từ học và điện từ học; Vật lý hạt nhân và Phần tử; Quang học, Laze, Maze; Vật lý lý thuyết, Thiên văn học lý thuyết hoặc Điện toán; Lĩnh vực khác

17
 
Khoa học thực vật Nông nghiệp và nông học; Phát triển; Sinh thái; Di truyền; Quang hợp; Sinh lý học thực vật (Phân tử, Tế bào, Sinh vật); Phân loại thực vật, Tiến hoá; Lĩnh vực khác

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG