::Menu

::Biểu ngữ

Truong_sa
Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

::Liên kết webside

Báo nhân dân
Báo dân trí
Hòm thư Gmail
Tra cứu điểm thi
Cổng thông tin thi và tuyển sinh
DANH BẠ THƯ ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT
Khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái
Thư viện giáo án điện tử
Mạng giáo dục
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ
Sở giáo dục đào tạo Yên Bái
UBND Huyện Yên Bình

::Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 136

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 415

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 146200

::Thăm dò ý kiến

Theo bạn việc đưa website nhà trường vào hoạt động sẽ thế nào?

Rất cần thiết

Cần thiết

Bình thường

Không cần thiết

Trang nhất » Tin tức » Kế hoạch » Kế hoạch nhà trường

This is an example of a HTML caption with a link.

KẾ HOẠCH Công tác chuyên môn năm học 2013- 2014

Thứ sáu - 06/09/2013 00:22
Kế hoạch

Kế hoạch

Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên;


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT TRẦN NHẬT DUẬT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số        /KH-TND Yên Bái, ngày 05  tháng 8  năm 2013


                                         KẾ HOẠCH
                                          Công tác chuyên môn năm học 2013- 2014

Thực hiện Quyết định số 1840/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên; Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 08/7/2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái;
 Căn cứ công văn 5466/BGDĐT-GDTrH ngày 07 tháng 8  năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2013-2014 ; Căn cứ công văn 418/ SGD&ĐT –GDTrH ngày 9/8/2013 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái; Căn cứ các văn bản hưởng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Bộ Giáo dục, UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái;
C¨n cø ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña nhµ tr­êng khi b­íc vµo n¨m häc míi, trªn c¬ së ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc vµ kh¾c phôc nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña n¨m häc 2012 -2013, Trường THPT Trần Nhật Duật xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2013- 2014 với những nội dung sau:
  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2012 -2013
1.1. Qui mô, số lượng học sinh
- Thực hiện đầu năm học: 24 lớp 965  học sinh. Trong đó: Khối 10: 8 lớp- 334 học sinh; Khối 11: 8 lớp – 300 học sinh; Khối 12: 8 lớp - 331 học sinh.
- Cuối năm học, toàn trường có 24 lớp, 933 học sinh. Trong đó: Khối 10: 8 lớp -  316  học sinh ; Khối 11: 8 lớp - 290  học sinh; Khối 12: 8 lớp -  327 học sinh.
2. Chất lượng giáo dục
Nhà trường đã chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện chương trình, sách khoa, đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục. Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt- học tốt. Tổ chức tốt các hoạt động tập thể, các phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT tạo môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh.
- Học lực: Giỏi: 3,85%; Khá: 45,5%; TB: 48,8%; Yếu: 1,7%; Kém: 0 %
- Hạnh kiểm: Tốt: 68,5%; Khá: 26.9%; TB: 4,3%; Yếu: 0,1%.
  • Tỷ lệ lên lớp thẳng đạt:  98,5%; lên lớp sau thi lại: 99,5 %
- 331 em học sinh khối 12 đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
  • Tỷ lệ tốt nghiệp: 88,6%
  • Học sinh giỏi cấp tỉnh: 06
  1. Kết quả thi đua
          -   Tập thể lao động tiên tiến: 03
  • UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 cá nhân
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 2 người; Chiến sĩ thi đua cơ sở: 22 người, đạt Lao động tiên tiến:  68  người. Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 24 người.
-  59/62 nữ đoàn viên đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi.
- 75/82 đoàn viên công đoàn đạt CĐV xuất sắc
2.  Tình hình năm học 2013 -2014
2.1.Qui mô, số lượng học sinh
- Tổng số : 24 lớp -  916 học sinh. 
     + Lớp 10 : 8 lớp – 311 học sinh
+ Lớp 11 : 8 lớp -  316 học sinh
+ Lớp 12 : 8 lớp - 289 học sinh
 2.2.Đội ngũ cán bộ, giáo viên
  • Tổng số : 71 người . Chia ra :
+ CBQL : 3
+ Nhân viên : 4
+ Giáo viên : 64 người, trong đó :  Trình độ đạt chuẩn : 100%, trên chuẩn :  10%. Hiện có 4 đ/c đang đi học Cao học.
2.3. Cơ sở vật chất
           Nhà trường có 18 phòng học xây kiên cố, sử dụng 15 phòng, 3 phòng dùng làm phòng tin học. Số phòng học đủ để cho học sinh học 2 ca và phục vụ cho bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Có đủ sách, thiết bị, đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Có đủ các phòng làm việc, có 01  phòng bộ môn vật lý và 01 phòng bộ môn hóa sinh. Hiện đang tiếp tục tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng CSVC cho giai đoạn tiếp tới theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia.
II. KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2013- 2014
1.  Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục
-  Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái:
+ Học kỳ I: 19 tuần thực học, bắt đầu từ 12/8/2013 đến ngày  22/12/2013, (19 tuần thực học)
+ Học kỳ II: 18 tuần thực học, từ 23/12/2013 đến 15/5/2013, (18 tuần thực học).
Ngày kết thúc năm học: Ngày 29 tháng 5 năm 2014.
Thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2013-2014: Ngày 02, 03, 04 tháng 6 năm 2014.
- Thi học sinh giỏi cấp tỉnh ngày 5 tháng 10 năm 2013
- Thi học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông: Ngày 02, 03 và 04 tháng 01 năm 2014.
Nghỉ Tết Nguyên đán: (14 ngày) Từ ngày 27 tháng 01 năm 2014 đến hết ngày 09 tháng 02 năm 2014 (từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 10 tháng Giêng năm âm lịch).
* Về phương án phân ban và dạy học phân hoá: Toàn trường học chương trình Ban cơ bản và có sự phân hóa như sau:
- Học CT-SGK nâng cao Lý, Hóa, học tự chọn nâng cao Toán: Lớp 10A1,11 A1; 12A1
- Học tự chọn nâng cao Văn, Toán, Anh: 12B1
- Học tự chọn bám sát Văn, Toán, Lý, Hóa, Anh: Các lớp còn lại.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch dạy học tự chọn cho phù hợp với tình hình giáo viên và điều kiện nhà trường.
*  GDQP-AN : Tổ  chức  học rải các nội dung lý thuyết và học tập trung   nội  dung thực  hành. Dạy học  theo chương trình, theo kế hoạch  bố  trí lịch dạy trên thời khoá biểu chính khoá, tập trung thực hành và  đảm bảo dạy đúng, đủ theo PPCT và kiểm tra đủ số lần điểm theo qui định. Tham gia tính điểm TB các môn học. Bố trí giáo viên Lịch sử dạy  một số tiết lý thuyết trong chương trình.
2. Bồi dưỡng chuyên môn
Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, đảm bảo 120 tiết /năm theo thông tư 30/2011/TT-BGD&ĐT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT.
 - Chú trọng và tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của tổ bộ môn. Các tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng  giáo viên, phát huy vai trò của giáo viên cốt cán trong bộ môn giúp đỡ giáo viên trong tổ, bảo đảm cho giáo viên nắm vững chương trình - sách giáo khoa , có kỹ năng đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG, sử dụng TBDH, nắm vững phân phối chương trình giáo dục phổ thông  và nắm vững chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Anh và  đẩy mạnh công tác bồi dưỡng giáo viên đạt chuẩn theo khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN).
Chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh, đặc biệt quan tâm đến công tác tư tưởng tâm lý, đạo đức học sinh.
3. Thực hiện các hoạt động giáo dục.
- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng. Đoàn trường, tổ chuyên môn và GVCN phối hợp thực hiện có hiệu quả hoạt động này. Thực hiện các nội dung tích hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục.
- Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp: Do BGH và giáo viên chủ nhiệm các lớp trực tiếp giảng dạy . Thời lượng 9 tiết/ năm học. Tổ chức học theo đơn vị lớp và kế hoạch của nhà trường.
Giáo  viên tham gia giảng dạy lưu ý thực hiện các nội dung phù hợp với thực tiễn địa phương. Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12 lựa chọn ngành nghề phù hợp.
- Hoạt động giáo dục nghề phổ thông: Phối hợp với TTGDHN-DN huyện Yên Bình tổ chức học nghề, thi nghề PT cho học sinh lớp 11 và 1 số học sinh lớp 12 chưa thi nghề năm 2013.  Thi nghề vào tháng 3/2014. Phấn đấu 100% số học sinh dự thi tốt nghiệp có chứng chỉ nghề phổ thông.
4. Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học sinh
4.1. Đổi mới PPDH
Chỉ đạo thống nhất việc xây dựng kế hoạch giảng dạy chung cho từng môn, từng khối lớp trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông.
Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải ; bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất. Sử dụng hợp lý SGK, chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.
Tích cực triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác, tích hợp kiến thức liên môn, vận dụng thực tế  vào giảng dạy nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường trung học. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên có thể lựa chọn một hoặc một số chủ đề/bài học để dạy theo phương pháp BTNB trong năm học.
Mở rộng hình thức đánh giá quá trình học tập, đánh giá năng lực để thúc đẩy việc tự học, sáng tạo trong học sinh. Chú trọng hướng dẫn cách học, rèn luyện kỹ năng sống và văn hóa trường học cho học sinh.
Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.
 Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.
 Các tổ, nhóm chuyên môn thống  nhất về cấu trúc, hình thức đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kỳ trên cơ sở bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học. Ra đề theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Tổ chức kiểm tra học kỳ theo đề chung đối với  8 môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh. Kết hợp 1 cách hợp lý giữa hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm đối với các môn học theo chủ trương đổi mới các kỳ thi của Bộ GD&ĐT.  Đối với các môn KHXH-NV, cần khắc phục tình trạng thiên về KTĐG ghi nhớ kiến thức, tăng cường ra đề “mở” nhằm kiểm tra mức độ thông hiểuvận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề và tạo cơ hội cho HS biểu đạt chính kiến của bản thân khi làm bài.
 Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại HS theo thông tư 58/2011/TT- BGD ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT. Đảm bảo khách quan, chính xác, công bằng, kiểm tra cả về kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ đối với HS. Cụ thể hoá qui định về chế độ cho điểm từng môn học để giáo viên thực hiện.
Thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt và chưa đạt đối với môn Thể dục ; đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.
4. Công tác phụ đạo học sinh yếu kém, tổ chức ôn thi lớp 12, bồi dưỡng học sinh giỏi; quản lý dạy thêm, học thêm; công tác hội giảng.
4.1. Phụ đạo học sinh yếu kém
- Căn cứ vào đề nghị của cha mẹ học sinh trong hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học 2012- 2013 và tình hình chất lượng học tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất.
- Nhằm giúp học sinh yếu kém lấp những chỗ hổng về kiến thức từ những năm học trước để có thể nhận thức được kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường tiến tới  trường chuẩn quốc gia.
Nhà trường yêu cầu các tổ chuyên môn, các nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém, thực hiện ngay từ đầu năm học. Trong các tiết dạy, đặc biệt là các tiết tự chọn, cần có sự quan tâm hơn đối với những học sinh yếu kém. Tổ chức dạy phụ đạo theo kế hoạch của nhà trường. GV chủ nhiệm kết hợp với GV bộ môn chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong các giờ học phụ đạo; Đảm bảo dạy đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra, đảm bảo chất lượng của các tiết dạy, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
 4.2. Bồi dưỡng học sinh giỏi
Mục tiêu của nhà trường trong năm học này là  tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao số lượng giải học sinh giỏi cấp tỉnh, duy trì số học sinh giỏi Quốc gia. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của nhà trường trong tiến trình xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 – 2015.
Căn cứ danh sách học sinh đăng ký dự thi , nhà trường tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi các môn:  Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Kế hoạch bồi dưỡng như sau:
- Vòng 1: 10  buổi, từ 15/7 đến 02/8/2012;  thi chọn học sinh giỏi cấp trường ngày 27/8/2013
- Vòng 2: 10 buổi, từ ngày 30/8/ đến 30/9/2013.
 Thi chọn học sinh giỏi lớp 11, lớp 12 THPT cấp tỉnh: 5/10/2013.
- Ôn thi cho học sinh thi lập đội tuyển quốc gia (nếu có): 5 buổi.
Thi lập đội tuyển thi học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT vòng 1: ngày 17/10/2013 vòng 2:  ngày 12/11/2013.
Thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT ngày  2-4/01/2014
Các tổ chuyên môn phân công xây dựng kế hoạch giảng dạy, phân công giáo viên dạy từng khối nộp cho BGH để quản lý, theo dõi. Việc giảng dạy thực hiện theo lịch ôn thi của nhà trường.
4.3. Ôn thi tốt nghiệp lớp 12
Từ tháng 9/2013, tổ chức dạy phụ đạo kết hợp với ôn thi tốt nghiệp đợt  I (từ đầu năm học cho đến 31/3)  cho 5 môn Văn, Toán, Anh cho học sinh lớp 12, môn còn lại sẽ tổ chức ôn tập đợt  II ngay sau khi có thông báo môn thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục.  Các tổ chuyên môn, nhóm bộ môn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập để thống nhất thực hiện trong từng bộ môn.
Giáo viên giảng dạy dưới sự quản lý của nhà trường, nhà trường lên kế hoạch, sắp xếp thời khoá biểu, tổ chức kiểm tra kế hoạch giảng dạy, giáo án, dự giờ như các giờ học chính khóa.
GVCN kết hợp với GV bộ môn chịu trách nhiệm quản lý học sinh trong các giờ học phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh; Đảm bảo dạy đúng kế hoạch và chương trình đã đề ra với chất lượng cao.
Thời lượng ôn tập cho các môn như sau: Văn, Toán, Anh: 20 buổi/môn, Các môn Lý, Hóa  với thời lượng 10 buổi / môn ở đợt I (đến 25/3/2014).
- Thi tốt nghiệp THPT: 02, 03, 04/6/2014
4.4. Quản lý dạy thêm, học thêm : Thực hiện theo thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT về việc dạy thêm học thêm; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc quy định dạy thêm học thêm; Hướng dẫn dạy thêm, học thêm  của Sở GD&ĐT.
Đầu năm học, nhà trường thống nhất với Ban đại diện Cha mẹ học sinh về chủ trương, biện pháp tổ chức dạy học và đưa ra thảo luận, bàn bạc trong Hội nghị Cha mẹ học sinh, trên cơ sở tình  nguyện đăng ký của học sinh theo mẫu đơn của Sở GD&ĐT, phụ huynh và điều kiện cơ sở vật chất, nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học, phân công giáo viên giảng dạy và quản lý chặt chẽ hoạt động dạy học, thực hiện thu, chi theo đúng nguyên tắc tài chính và qui định của Bộ, UBND tỉnh và Sở GD&ĐT. Đảm bảo dạy và học thêm có chất lượng chất lượng, bồi dưỡng củng cố kiến thức cho học sinh.
4.5. Công tác hội giảng, bồi dưỡng chuyên môn
* Hội giảng:
Các tổ chuyên môn  lập kế hoạch, triển khai, tổ chức dự giờ rút kinh nghiệm thường xuyên ở tổ trong suốt cả năm học; thực hiện hội giảng cấp trường theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD&ĐT. Thời gian tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường thực hiện trong tháng 22/ 12/13 đến hết 18 /1/2014).
Yêu cầu gắn hội giảng với việc đổi mới PPGD, KTĐG học sinh. Kiến thức căn cứ vào chuẩn  kiến  thức  kỹ  năng để  dạy phù  hợp  với  một   đối  tượng  học  sinh. Quan tâm việc tích hợp kiến thức bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, rèn kỹ năng sống và kiến thức liên môn  vận dụng thực tế. Chú ý công tác tổ chức giờ học của giáo viên qua các hoạt động học của học sinh. Chấm dứt lối dạy “đọc – chép”, “nhìn- chép”, có ý thức sử dụng các thiết bị dạy học và tích cực ứng dụng CNTT trong giảng dạy một cách hiệu quả. Trong 3 tiết hội giảng, phải có 1 tiết ứng dụng CNTT hoặc 1 tiết thực hành, thí nghiệm (đối với môn học có tiết thực hành, thí nghiệm). Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học được trang bị và có ý thức làm thêm các đồ dùng dạy học để khắc phục tình trạng “dạy chay”. Giờ học nào GV không sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học theo kế hoạch đã xây dựng thì đánh giá loại yếu, kém.
*Båi d­ìng chuyªn m«n
Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ, Sở Giáo dục đào tạo.
- Triển khai nội dung BD chuyên môn đã được tiếp thu trong thời gian hè 2013 tại tỉnh. Giáo viên cốt cán các bộ môn cần có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên trong tổ thực hiện tốt yêu cầu của công tác bồi dưỡng chuyên môn trong năm học.
- Có  KH  bồi dưỡng thường xuyên trong năm học bằng nhiều hình thức: tổ chức hội thảo chuyên đề, dự giờ, thao giảng...Nội dung tập trung vào việc đổi mới PPDH, KTĐG học sinh, ứng dụng CNTT,  chuyê n đề  học  sinh giỏi, sử dụng thiết bị dạy học...
- Các môn: Toán, Lý, Hoá, Sinh triển khai bồi dưỡng giải toán trên máy tính cầm tay để phục vụ cho công tác giảng dạy bộ môn theo qui định.
- Trong nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đi sâu bàn về vấn đề đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng.
5. Công tác kiểm tra chuyên môn
- Tăng cường công tác kiểm tra của BGH đối với các tổ chuyên môn và hoạt động dạy học của giáo viên, kiểm tra định kỳ 2 lần/học kỳ và kiểm tra đột xuất.
- Các tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ chuyên môn của GV: 1lần/tháng.
- Kiểm tra chéo các tổ chuyên môn  2 lần/năm học.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và qui định về đánh giá, xếp loại học sinh vào cuối học kỳ I và cuối năm học.
- Hàng tháng, lãnh đạo trực ca kiểm tra  sổ điểm, sổ đầu bài của tất cả các lớp và lịch  báo giảng của giáo viên, hàng tuần tổ trưởng chuyên môn kiểm tra lịch báo giảng của giáo viên.
6. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa
Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm mục đích tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, kích thích lòng say mê môn học, giảm bớt sự căng thẳng trong các em HS, góp phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng dạy học.
          Nhà trường giao cho các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoại khóa môn học theo chủ đề và đặc trưng bộ môn với học sinh ở các ca học và tích hợp kiến thức liên môn vận dụng thực tế. Kế hoạch phải được xây dựng chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tổ và có sự phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong quá trình tổ chức thực hiện. Nhà trường sẽ hỗ trợ 1 phần kinh phí để tổ chức các hoạt động này.
* Dự kiến lịch ngoại khoá trong năm học:
- Tháng 9: Tổ chức lễ hội khai giảng năm học mới ; lễ phát động hưởng ứng tháng ATGT 2012( nhà trường);
Tổ Toán- Tin: Ngoại khoá môn học – Ca chiều
- Tháng 10: Chủ đề “ Người phụ nữ Việt Nam” nhân kỷ niệm ngày 20/10( Tổ Ngữ văn và Công đoàn)
          - Tháng 11: Mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11( Nhà trường)
Tổ vật lý- KTCN: Ngoại khoá môn học – Ca chiều
          - Tháng 12: Chủ đề Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 ( tổ Sử - Địa – GD CD- Tổ GD Thể chất – QP AN và Đoàn TN) – Ca sáng
- Tháng 1: Tổ ngoại ngữ - Ngoại khoá môn học – Ca sáng
          - Tháng 3: Tổ chức các hoạt động chào mừng 8/3 ( Công đoàn),  ngày thành lập Đoàn 26/3( Đoàn thanh niên)
          - Tháng 4: Tổ Hóa - Sinh: Ngoại khoá môn học – Ca chiều
* Nghiên cứu sáng tạo khoa học Kỹ thuật
Tổ chức hướng dẫn học sinh nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật theo công văn 467 /SGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 8  năm 2013. Nhóm giáo viên cốt cán môn chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật thuộc bộ môn theo các lĩnh vực của cuộc thi KHKT dành cho học sinh THPT để tham gia cuộc thi nghiên cứu KHKT các cấp.
III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
  1. Chỉ tiêu chất lượng giáo dục
- Tỷ lệ chuyên cần: 98%
- Hạnh kiểm: 99% học sinh từ TB trở lên ( Khá, tốt 96%)
- Học lực:  97% học sinh từ TB trở lên(38% khá, 3,5% giỏi)
          - Tỷ lệ học sinh lên lớp sau thi lại:  99%
          - Tỷ lệ tốt nghiệp: 95 %
          - Học sinh giỏi cấp tỉnh: khoảng 10 học sinh, phấn đấu có HS giỏi quốc gia.
- Tỷ lệ TBM từ TB trở lên các môn như sau:

Lớp
 
Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Anh CD CN TD QP

10
 
85 87 87 95 96 90 95 95 90 95 97 97 98

11
 
87 90 90 97 98 95 97 97 92 97 99 99 99

12
 
87 90 90 97 99 95 97 97 92 97 99 99 99

TT
 
86,3 89 89 96,3 97,7 93,3 96,3 96,3 91,3 96,3 98,3 98,3 98,7

2.  Danh hiệu thi đua
* Tập thể
- Trường đạt Tập thể  Lao động xuất sắc
- Tập thể Lao động tiên tiến: 4 tập thể
* Cá nhân
- CSTĐ cấp tỉnh: ... người
-  CSTĐ cơ sở:  ...
- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: .....
-  Lao động tiên tiến:  80%

PHẦN III:   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HÀNG THÁNG
 

Thời gian
 
Nội dung
08/2013 - Triển khai năm học mới theo kế hoạch thời gian của UBND tỉnh Yên Bái.
- Bồi dưỡng chính trị hè 2013 cho CB-GV-NV;
- Hoàn thành phân công chuyên môn năm học
- Chuẩn bị các điều kiện về CSVC, đội ngũ GV phục vụ cho năm học mới.
- Ổn định nề nếp học tập đầu năm của học sinh.
- Khảo sát chất lượng đầu năm học;
- Tổ chức bồi dưỡng, thi chọn học sinh giỏi cấp trường theo kế hoạch chuyên môn.
- Hướng dẫn các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch năm học; Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn theo qui định. Đăng ký danh hiệu thi đua.
- Phối hợp với TTGDTX-HNDN huyện tổ chức dạy nghề cho học sinh theo kế hoạch.
- Chuẩn bị khai giảng năm học 2013 -2014
- Hoàn thiện dữ liệu học sinh vào phần mềm Emis
- Hoàn thành đăng ký học thêm, gửi xe đạp của h/s.
09/2013 - Khai giảng năm học mới ( 05/9/2013)
- Phát động thi đua dạy tốt, học tốt; kỳ thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cho học sinh
- Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh lần 1. Kiện toàn Ban Đại diện CMHS năm học 2013 – 2014.
- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch các mảng công tác trong nhà trường.
- Tổ chuyên môn, giáo viên hoàn thành các loại các kế hoạch năm học.
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua năm học 2013– 2014.
- Kiện toàn hội đồng khoa học nhà trường , năm học 2013- 2014
- Triển khai dạy học phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp lớp 12 ở 5 môn: Văn, Toán, Anh, Lý, Hoá. Thi chọn học sinh giỏi cấp trường ngày 10/9, lập đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
tiếp tục bồi dưỡng  ôn học sinh giỏi
- Tổ chức dự giờ ở tổ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, hồ sơ giáo viên đầu năm.
-  Hội nghị CBCC-VC năm học 2013 – 2014 ( ngày ........./2013)
- Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng ATGT năm 2013; Tuyên truyền bảo vệ trật tự ATXH trong học sinh.
- Ngoại khoá tổ Toán- Tin
- Hội thảo đổi mới phương pháp dạy học - Kiểm tra đánh giá.
- Kiểm tra hồ sơ học sinh, lập học bạ lớp 10. Hoàn thành các loại hồ sơ quản lý học sinh.
10/2013 - Tổ CM dự giờ  hội giảng theo kế hoạch
- Kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch ở các tổ chuyên môn.
- Tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh ( ngày 5/10/2013)
- Tổ chức ngoại khoá kỷ niệm ngày 20/10( Tổ Ngữ văn + Cđoàn)
- Tổ Vật lý- KTCN: Ngoại khoá môn học
11/2013 - Thi đua chào mừng 20/11
- Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11
- Phụ đạo học sinh theo kế hoạch.
- Kiểm tra dạy học phụ đạo học sinh yếu kém, ôn thi tốt nghiệp…
- Sơ kết thi đua đợt 1.
12/2013 - Tổ chức phụ đạo học sinh theo kế hoạch.
- Kiểm tra chéo các tổ chuyên môn: thực hiện nội dung, chương trình, tiến độ thực hiện, chế độ cho điểm, đánh giá, xếp loại học sinh…
- Kiểm tra toàn diện giáo viên.
-  Ôn tập, kiểm tra học kỳ I theo hướng dẫn của Sở.
- Tổ chức Ngoại khoá chào mừng 22/12 ( Tổ Sử - Địa – GDCD- Thể dục – GDQP-AN + Đoàn trường)
- Kiểm tra việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, dạy thực hành HKI.
- Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh lần 2
- Tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
- Tổ chức hội giảng cấp cơ sở
01/2014 - Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II. Điều chỉnh phân công chuyên môn.
- Thi học sinh giỏi quốc gia (nếu có)
- Tổ chức ôn thi tốt nghiệp, dạy học phụ đạo theo kế hoạch.
- Hội nghị cha mẹ học sinh lần 2;
- Kiểm tra chuyên môn GV theo kế hoạch
- Tổ Vật lý- KTCN: Ngoại khoá môn học
02/2014 -  Ổn định nền nếp học tập sau Tết;
- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12, hoàn thiện những hồ sơ còn thiếu.
 - Kỷ niệm ngày thành lập ĐCS Việt Nam
03/2014 - Thi nghề phổ thông.
- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học của giáo viên.
- Hướng dẫn học sinh lớp 12 làm hồ sơ tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3. Trao thưởng thi đua đợt 3.
- Tổ Hoá, sinh: Ngoại khoá môn học
04/2014 - Tổ chức ôn thi tốt nghiệp lớp 12 (6 môn)
- Phụ đạo học sinh yếu kém
- Kiểm tra, rà soát thực hiện chương trình, tiến độ cho điểm, chuẩn bị kiểm tra học kỳ II( BGH+ tổ chuyên môn)
- Kiểm tra học kỳ II theo kế hoạch của Sở
05/2014 - Hoàn thành chương trình năm học. Tiếp tục ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12.
- Kiểm tra chéo các tổ chuyên môn: Thực hiện PPCT chương trình, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh.
- Hoàn thiện hồ sơ học sinh cuối năm, làm hồ sơ thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013.
- Tổng kết năm học, Hoàn thiện hồ sơ thi đua.
- Chuẩn bị mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp: CSVC, lập danh sách coi, chấm thi, tổ chức học qui chế thi…
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, kế hoạch ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém hè 2013.
- Hội nghị cha mẹ học sinh lần 3.
- Chuyển sinh hoạt hè về địa phương cho đoàn viên. Trả sổ đoàn cho học sinh lớp 12.
- Xét thi đua năm học 2013-2014
06/2014 - Tổ chức thi tốt nghiệp năm 2014.
- Tổ chức ôn thi tuyển sinh, thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi vào  lớp 10 năm học 2014 -2015.
- Nghỉ phép hè 2014
07/2014 - Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013 -2014
-  Bồi dưỡng chuyên môn theo kế hoạch.
- Ôn tập, phụ đạo học sinh yếu kém trong hè.
- Tổ chức thi lại, xét điều kiện lên lớp cho học sinh.
08/2014 - Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học 2014– 2015
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.
- Học sinh tựu trường ngày 01/8/2014;

Trên đây là kế hoạch công tác chuyên môn năm học 2013 -2014 của trường THPT Trần Nhật Duật. Trong quá trình triển khai thực hiện, có sự thay đổi nhà trường sẽ thông báo trong kế hoạch hàng tuần, tháng. Yêu cầu các tổ chuyên môn căn cứ để xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ trong năm học. Có gì khó khăn vướng mắc, cần trao đổi với lãnh đạo nhà trường./.

Nơi nhận:
- BGH, Công đoàn
- Các tổ chuyên môn
- Lưu: CM
KT/ HIỆU TRƯỞNG
Phó Hiệu Trưởng
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hoa Lan
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: giáo dục

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
1
19:36 ICT Thứ ba, 03/03/2015

::Thành viên

::Ảnh nhà trường

::Video